Közműépítés – mit is nevezünk közműnek?

Közműnek nevezhetünk minden olyan elosztó, gyűjtő, illetve továbbító vezetékrendszert, illetve berendezést, amely a fogyasztók vízellátását, szennyvízelvezetését, villamosenergia ellátását szolgálja, valamint hő- és gázenergia ellátását szolgáló létesítményeket, berendezéseket, ideértve a hírközlés igényeit kielégítő berendezéseket is. A fentieket összegezve azt mondhatjuk, hogy a közmű inden olyan műszaki berendezést magában foglaló gyűjtőfogalom, amely a lakosság mindennapi kényelmét biztosítja. A közműépítés célja tehát nem lehet más, mint a fenti berendezések, eszközök létesítése, mely mai modern világunkban kiemelt jelentőséggel bír, így kiemelt figyelmet kell rá fordítanunk.

Közműépítés és a közműolló kapcsolata

Napjainkban egyre kisebb a közműolló, egy-egy ország fejlettségét nagymértékben jellemzi az adott országra jellemző közműolló nagysága. Mely tulajdonképpen az adott ország, terület vízellátásba, illetve csatornahálózatra kötött lakosságának, illetve a vezetékes ivóvízhálózat és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettségének egymáshoz viszonyított arányát jelenti. Minél kisebb egy ország közműollója, annál nagyobb területen valósult meg a közműépítés, illetve a lakosság közmű igénybevétele.
A hiányzó csatornahálózat pótlása nem csupán az Európai Uniós irányelveknek való megfelelést jelenti, hiszen közös érdekünk hazánk teljes egészére megvalósuló közműépítési munkafolyamatok elvégzése. Hiszen a kiépítettlen szennyvíz elvezető hálózattal nem rendelkező területek óriási veszélyt jelentenek környezetünkre, ugyanis a talajvízbe, onnan pedig az ivóvízbázisokba jutó szennyező anyagok az emberi egészséget is veszélyeztetik, illetve járványok kialakulásának gócpontjai is lehetnek.

Közműépítés – a kezdetektől

Vállalkozásunk a Telekes-Ép Kft. 2003-s alapítása óta számtalan útépítési, közműépítési, térkőburkolási, valamint földmunkavégzést hajtott végre. Az eltelt idő alatt szerteágazó tapasztalatra tettünk szert a közműépítéshez kapcsolódó valamennyi munkafolyamattal kapcsoltban, legyen szó akár a beruházás előkészítéséről akár a tényleges megvalósításról. A munkatársaink által végzett valamennyi munkavégzésre jellemző, hogy mindig előtérbe helyezzük megrendelőink igényeit, igyekszünk a legjobb minőségű munkavégzésre törekedni, tesszük mindezt a határidők pontos betartása mellett, illetve munkáinkra, így a közműépítéssel kapcsolatos valamennyi munkafolyamatra garanciát vállalunk.
Amennyiben közműépítési munkafolyamatok elvégzéséhez keresi a megfelelő szakembert forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink valamelyikén, munkatársaink készségesen állnak új és régi megrendelőink rendelkezésére egyaránt.